Jeugdhulpverhaal - Kwaliteit van je behandeling staat met meten = weten


In de Regiovisie is datagedreven werken genoemd als een van de belangrijke uitgangspunten in ons stelsel. Om datagedreven te kunnen werken, leveren zorgaanbieders en lokale toegangen zowel kwantitatieve als kwalitatieve data aan.

Zij doen hier hard hun best voor. Zo ook zorgaanbieder 4mb Psychologisch Centrum. Bij 4MB is datagedreven werken een vanzelfsprekendheid. Als je als zorgaanbieder je cliënt de beste zorg wilt bieden, kan dat niet zonder data. Daarom vindt 4MB de Kwaliteitsmonitor belangrijk en zijn de metingen volledig geïntegreerd in hun zorgverleningsproces.


Persoon schrijft in notitieboek op een tafel met toetsenbord en shrijfgerei.

Lees het interview met Erwin Bijlsma waarin hij dit toelicht.