Tarieven 2023


De tarieven voor 2023 zijn bekend. Net zoals in voorgaande jaren hebben wij deze tarieven op onze website gepubliceerd.

In juli 2022 hebben wij de concepttarieven voor 2023 gedeeld met onze gecontracteerde zorgaanbieders, met daarbij het uitgangspunt dat deze tarieven gelijk zouden zijn met de tarieven die gaan gelden in de nieuwe overeenkomst die per 1 juli 2023 ingaan. Inmiddels heeft besluitvorming in de colleges van alle negen gemeenten plaatsgevonden en kunnen wij mededelen dat de eerder gecommuniceerde tarieven definitief zijn vastgesteld.


De vastgestelde tarieven 2023 vind je hier