Campagne online steun voor jongeren van Villa Pinedo start op Dag van de Scheiding


“Bied ieder kind van gescheiden ouders een luisterend oor.”

Dat is de insteek van de campagne voor kinderen (en hun ouders) in jeugdhulpregio West-Brabant West op de landelijke Dag van de Scheiding op 15 september.

Kinderen en jongeren van 10-23 jaar kunnen terecht bij Stichting Villa Pinedo met vragen als hun ouders uit elkaar zijn of gaan scheiden.

Laagdrempelige informatie

Voor jongeren is naast laagdrempelige en betrouwbare informatie, tips en tools op villapinedo.nl ook een 1 op 1 Online-Buddy Programma. Buddy’s van Villa Pinedo zijn jongeren van gescheiden ouders die hiervoor speciaal zijn opgeleid en in het bezit van een VOG. Al het contact is uitsluitend online en er is geen wachttijd, dat maakt het anoniem, laagdrempelig en er is geen toestemming van ouders nodig.


Inzet van het aanbod door professionals

Daarnaast kunnen beroepskrachten die met jongeren en ouders werken, met dit online steunaanbod het verschil maken bij problemen in geval van een scheiding of het voorkomen ervan. De samenwerking met Villa Pinedo is een initiatief van de negen gemeenten in onze regio. Het doel is om jongeren zo vroeg mogelijk te helpen. Hierdoor kan eventuele inzet van jeugdhulp worden voorkomen of kan een jeugdhulptraject sneller worden afgerond.

Stichting Villa Pinedo

Directeur van Villa Pinedo Sanne Abrahams: “De belangen van kinderen en jongeren met gescheiden ouders staan voor onze stichting centraal. Wij willen dat zij zo min mogelijk negatieve gevolgen van een scheiding ervaren. Dat zij ‘gewoon’ kind kunnen zijn. Hiervoor is het belangrijk dat kinderen zich gezien, gehoord en gesteund voelen door hun ouders én door andere volwassenen in hun omgeving. Ook is het belangrijk dat zij zelf leren omgaan met de nieuwe situatie. En wie kan hen daar beter bij helpen dan jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt?”

Villa Pinedo is in Nederland dé (online) plek waar het gaat over leven met gescheiden ouders. Kinderen met gescheiden ouders delen hun ervaringen, geven elkaar tips en advies en vinden een luisterend oor bij een Buddy. Villa Pinedo heeft materiaal ontwikkeld voor jongeren van gescheiden ouders, hun ouders zelf, hun netwerk, leerkrachten en andere beroepskrachten.