Ervaringen Regionaal Expert Team (RET) - Martijntje van Diesen


Martijntje van Diesen, bestuurder Stichting Inzet voor Zorg over het RET:

“Direct passende besluiten dankzij samenwerking inhoudsdeskundigen en proceseigenaren”

Iedere jeugdhulpregio in Nederland heeft een Regionaal Expert Team (RET). Een plek waar experts bespreken wat nodig is voor de best passende zorg bij een complex probleem. Dit gebeurt samen met ouders en de jongeren zelf. Ook in West-Brabant West is het RET al ruim een jaar actief. Tijd voor een indruk van één van de RET-leden. Martijntje van Diesen, bestuurder van hoogcomplexe zorgcombinatie Stichting Inzet voor Zorg: “Het unieke aan het RET in West-Brabant West is dat inhoudsdeskundigen en proceseigenaren samenwerken aan een mix van oplossingen voor verschillende situaties. Een goede combinatie van mensen met mandaat en inhoudelijke kennis om direct een goed besluit te kunnen nemen.”

Verbeterpunten

In het RET zit een afvaardiging van alle hoogcomplexe zorgcombinaties. Van Diesen: “Samen kijken we naar wat het beste past bij het gezin; onze organisatiebelangen zetten we hierbij opzij. Ook zie ik nog verbeterpunten. Het RET wordt soms gezien als laatste strohalm. Het is van belang dat voordat een casus op het RET komt, de triage goed gebeurt en wij als nodig al tijdens een traject worden geraadpleegd. Ook voelen sommige verwijzers zich nog onvoldoende geholpen omdat zij een pasklaar antwoord verwachten van het RET. Maar zo werkt het niet altijd; wij kunnen geen ijzer met handen breken. We vertegenwoordigen wel een breed landschap, maar niet alle aanbieders zitten aan tafel. We leggen oplossingsrichtingen voor aan de verwijzers, die zij vervolgens zelf kunnen oppakken.”

Voorbeelden

Toch zijn er al voorbeelden waar kinderen wel direct zijn geholpen door de Inzet van het RET. “Tijdens een vakantie moest er met spoed een oplossing komen voor een jongen van 12 die niet meer thuis kon blijven en al een tijdje op de wachtlijst stond. Met drie organisaties hebben we toen de handen ineengeslagen. Eentje zorgde voor de dagbesteding, eentje voor verblijf tijdens weekenden en eentje voor de ambulante thuishulp. Hier was echt sprake van maatwerk buiten de reguliere zorgarrangementen om. Gelukkig zijn de gemeenten in West-Brabant West flexibel in het bekostigen van oplossingen bij dit soort acute en complexe situaties.”

Martijntje van Diesen geeft tot slot aan dat zij sinds het oprichten van Stichting Inzet voor Zorg een steentje wil bijdragen aan de kwaliteit van jeugdhulp. “Mijn doel is dat er keuzevrijheid in het zorglandschap is. Als jongeren en ouders eigen keuzes mogen maken en zelf de regie mogen hebben, draagt dit bij aan hun proces. Ook bij de complexe casuïstiek die wie in het RET zien.”


Martijntje van Diesen bestuurder Stichting Inzet voor Zorg

Meer weten over het Regonaal Expert Team: