Geleerde lessen RET in de praktijk brengen: ‘meer aandacht rol ouders’


In de regio West-Brabant West hechten we waarde aan het gezamenlijk leren van eerdere processen, zodat de hulp aan kinderen en hun gezinnen zo effectief en passend mogelijk georganiseerd kan worden. Een leersessie biedt de mogelijkheid om samen te leren van casuïstiek en tot passende oplossingen te komen voor complexe zorgvragen waarbij kinderen en gezinnen vastlopen in de zorg. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat steeds minder kinderen tussen wal en schip vallen en het jeugdhulplandschap verbetert.

Het RET organiseert leersessies in samenwerking met het Bovenregionaal Expert Netwerk op casusniveau. In juni 2023 vond de eerste leersessie plaats waarbij alle betrokken ketenpartners aanwezig waren om terug te kijken op het proces en de onderlinge samenwerking. Er zijn helpende factoren geïdentificeerd, maar ook verbeterpunten waarvan geleerd kan worden, zoals duidelijke afspraken over regievoering en meer aandacht voor de rol van ouders gedurende het hulpverleningstraject. Als actiepunt voor de regio wordt overwogen een proceslijn te ontwikkelen die inzicht geeft in hoe een hulpverleningsproces verloopt en wat daarin verwacht mag worden van regievoering. Naast deze gezamenlijke lering konden ook individuele deelnemers specifieke lessen trekken uit de leersessie. Karin Dekkers, intern begeleider bij SBO De Sponder, deelt haar ervaringen:

Welke lessen heb jij getrokken uit de eerste leersessie?

“De leersessie was voor mij de eerste keer dat ik met zo veel verschillende disciplines rond de tafel zat. Het meest opvallende was voor mij de tijdlijn waardoor er een goed zicht kwam op de intensiteit van de interventies in bepaalde perioden. Het concreet en overzichtelijk maken kan echt helpen om een casus te bespreken.”

Wat ga je hier vervolgens mee doen (maak het zo concreet mogelijk)?

“Tijdens de bespreking met mijn collega’s hebben we afgesproken om zoveel mogelijk aan te sluiten bij overleggen met zorgaanbieders en/of deze zelf te organiseren. Het belang van gezamenlijke afstemming tussen alle betrokken partijen is zeer duidelijk geworden. Daarbij is het aanwijzen van een organisator of regievoerder erg belangrijk om te zorgen voor samenhang.”

Hoe ervaar je de samenwerking binnen het RET?

“Voor de casus had ik nog nooit gehoord van het RET. Door de samenwerking gingen deuren open die daarvoor gesloten bleven. Dus aan de ene kant heel fijn dat het RET zich ingezet heeft, aan de andere kant is het jammer dat dat nodig is.”


Twee handen met op elke vinger een gezicht getekend en gekleurde tekstballonnen boven de vingers.

Lees meer over het Regionaal Expertteam