RET lid Franka Crabbe stelt zich voor


Het Regionaal Expert Team West-Brabant West (RET) is er voor alle casuïstiek waarbij het binnen het huidige jeugdhulpstelsel in de regio onvoldoende lukt om tot de inzet van passende zorg te komen. Bijvoorbeeld door een onvoldoende passend aanbod vanwege de complexiteit, onduidelijkheid over wat de passende zorg is of wachtlijstproblematiek. Het RET kijkt met een open en kritische blik naar casuïstiek en brengt op basis van de ingebrachte informatie een advies uit ten aanzien van het verdere hulptraject. Het RET bestaat uit een voorzitter, coördinator, procesondersteuner, vaste expertleden vanuit de zorgcombinaties binnen de regio en flexibele inzet van experts vanuit jeugdhulpaanbieders.

Wat is jouw rol binnen het RET en namens welke organisatie neem jij deel?

Vanaf de start van het RET in de regio West-Brabant-West ben ik expert lid. Ik ben werkzaam bij GGZ WNB (Kind- en Jeugd) en vertegenwoordig tijdens het RET de hoogcomplexe zorgcombinatie Samen Deskundig bestaande uit SDW, De GezinsManager en GGZ WNB.

Wat heeft jouw ertoe aangezet lid van het RET te worden? Wat is je (persoonlijke) drijfveer?

Het RET brengt zowel inhoudelijke expertise als processen bij elkaar wat zorgt voor verbinding. Vanuit deze verbinding kan er met elkaar out-of-the-box (mee)gedacht worden om te komen tot een passend en inhoudelijk onderbouwd advies en/of besluit. De samenwerking met elkaar sluit aan bij mijn (persoonlijke) drijfveer waarbij er gedacht wordt in mogelijkheden in plaats van belemmeringen.

Over welke expertise beschik jij binnen het jeugdhulpveld?

Mijn expertise ligt met name op het gebied van specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).

Hoe ervaar jij de samenwerking met de partners binnen het RET en wat ze jij als de toegevoegde waarde hiervan?

De samenwerking met elkaar is prettig en waardevol. Merkbaar is dat ook buiten het RET we elkaar binnen de regio vinden en er mooie en waardevolle samenwerkingen zijn ontstaan. Dit zorgt ervoor dat we zowel middels samenwerking als op regionaal niveau tot passende zorg kunnen komen.