RET lid Martin van Krieken stelt zich voor


Wat zijn de ervaringen van deelnemers in het Regionaal Expert Team West-Brabant West (RET) over de werkwijze en de resultaten tot nu toe? In een serie portretverhalen is nu het woord aan Martin van Krieken, gedragswetenschapper bij Spring. Deze organisatie zorgt ervoor dat er jeugdprofessionals bij de lokale toegang van de negen gemeenten in West-Brabant West werken.
RET-leden zetten zich binnen het RET in als er in de regio onvoldoende passend aanbod is vanwege de complexiteit, bij onduidelijkheid over wat de passende zorg is en als er problemen zijn met wachttijden. Het RET kijkt met een open en kritische blik naar casuïstiek en brengt op basis van de ingebrachte informatie een advies uit voor het verdere hulptraject.

Wat is jouw rol binnen het RET namens SPRING?

“Als gedragswetenschapper vanuit het expertteam van Spring is het mijn rol om vanuit de inhoud en soms ook vanuit het proces mee te denken over vraagstukken die zich aandienen rondom de ingebrachte casuïstiek. Ik probeer altijd vanuit een onafhankelijke rol en vanuit een helicopterperspectief te kijken naar situaties. Daarna probeer ik door het stellen van vragen mensen anders naar situaties te laten kijken waardoor ze weer meer perspectief krijgen om anders te handelen.”

Wat heeft jou ertoe aangezet lid van het RET te worden? Wat is je (persoonlijke) drijfveer?

“Na mijn jarenlange ervaring gericht op de directe begeleiding en behandeling van jeugdigen en gezinnen gaat mijn interesse nu meer uit naar de begeleiding van de jeugdprofessionals die hierbij betrokken zijn. Coaching en werkbegeleiding zijn twee rollen waarin ik mij de laatste jaren meer aan het verdiepen ben. Deelname aan het RET past hier goed bij. Bovendien vind ik het leuk om nieuwe mensen en nieuwe organisaties te leren kennen en ben ik goed in het verbinden van mensen aan elkaar. Een taak die vaak goed van pas komt binnen het RET.”

Over welke expertise beschik jij binnen het jeugdhulpveld?

“De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het domein van de jeugdhulpverlening. Zowel vanuit de kant van de gemeente en de jeugdprofessional als vanuit de kant van de zorgaanbieder. Ik heb enkele jaren met veel plezier gewerkt bij een organisatie die pleegouders en gezinshuisouders begeleidde. Daar was ik verantwoordelijk voor de behandeling. Pleegzorg heeft nog steeds mijn interesse. Ook heb ik enkele jaren gewerkt als ambulant hulpverlener, zowel langdurig als binnen de module ambulante spoedhulp. De laatste jaren heb ik vooral expertise opgedaan in de jeugdteams vanuit diverse gemeentes. Sinds 2019 werk ik met veel plezier voor het expertteam van Spring.”

Wat wil je eventueel nog meer kwijt over het RET?

“Sinds de start van het RET ben ik betrokken en wat ik mooi vind is de bereidheid van alle deelnemers om mee te denken met de vaak complexe vraagstukken die ingebracht worden. Wat ik ook bijzonder vind, is de samenstelling. Er zitten mensen aan tafel met een bestuurlijk mandaat om direct besluiten te nemen, maar er zitten ook GZ-psychologen aan tafel om meer vanuit de inhoud mee te denken over oplossingsrichtingen. Door deze combinatie van rollen kan het RET snel handelen, indien nodig.”


Martin van Krieken

Meer weten over het RET?