Tarieven 2024


De tarieven voor 2024 zijn bekend. Net zoals voorgaande jaren publiceren wij onze tarieven op onze website en via Mercell.

De gemeente volgt de systematiek die wordt gehanteerd in de contractstandaarden van i-sociaal domein voor het vaststellen van de tarieven.

Vanaf 2024 wordt de contractstandaard toegepast die geldig was op 1 juli 2023: een indexatie van 90/10 (respectievelijk OVA/PPC) gebaseerd op t-1. Onder voorbehoud dat de gemeenteraden van gemeenten jaarlijks voldoende middelen beschikbaar stellen voor indexering, streven we ernaar dat de tarieven reëel zijn en voldoen aan de eisen van de Jeugdwet.


Man die een afbeelding van een gezin vasthoudt met daarvoor 4 stapeltjes met muntjes

De vastgestelde tarieven 2024 vind je hier