Wijziging wijziging tarieven 2023


Er vindt een belangrijke wijziging plaats in de tarieven voor jeugdhulp  met terugwerkende kracht.

Gemeenten gaan de OVA/PPC-methodiek vanaf 1 januari 2023 toepassen om de tarieven aan te passen, in plaats van 1 januari 2024. Deze wijziging is bedoeld om de zorgen van zorgaanbieders die te maken hebben gehad met hoge kosten als gevolg van inflatie en loonstijgingen, wat heeft geleid tot financiële moeilijkheden, te verlichten. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat de tarieven reëel zijn en voldoen aan de eisen van de Jeugdwet.

We begrijpen dat deze verandering een administratieve inspanning van uw kant vereist en we waarderen uw begrip en medewerking in deze. De gemeenten streven ernaar de aangepaste tarieven 2023 voor toegekende zorg vanaf 1-8-2023 te verwerken in de administraties. Alle toekenningen vanaf deze datum zullen direct het juiste tarief bevatten.

Daarnaast is er een correctie nodig op de betaalde JW323 berichten met een JW301 datum in 2023 over het eerste half jaar. De door jeugdhulpaanbieders ingediende JW323 berichten in het eerste half jaar dienen te worden gecrediteerd via het iJw-berichtenverkeer voor enkel de arrangementen:

  • met een JW301 datum die ligt in 2023, toegekend met tarief 2023 en die zijn begonnen en of geëindigd in het eerste half jaar en waarvoor reeds een JW323 is ingediend en is betaald.
  • pleegzorgarrangementen waarbij vanaf 1-1-2023 het tarief 2023 is toegekend

Hierbij willen we u vragen om de volgende stappen te volgen, zoals beschreven in het Standaard Administratie Protocol (SAP) outputgericht (artikel 2.5.4):

  • De aanbieder dient correcties op afgekeurde declaratieregels in, door gecorrigeerde declaratieregels opnieuw in te dienen. Het crediteren van afgekeurde declaratieregels is niet aan de orde.
  • Correcties op eerder ingestuurde en goedgekeurde declaratieregels, worden eerst gecrediteerd, waarbij in hetzelfde declaratiebericht ook een nieuwe gecorrigeerde declaratieregel (tarief) kan worden opgenomen. Een goedgekeurde declaratieregel als credit aanbieden heeft de volgende kenmerken:

-Gelijke inhoud als de goedgekeurde declaratieregel waarbij

- de declaratieregel als Credit is aangemerkt en

- een nieuw Referentienummer en

- het VorigReferentieNummer wordt gevuld met het         ReferentieNummer van de goedgekeurde declaratieregel.

We vragen de zorgaanbieders om deze aangepaste JW323 berichten in te gaan sturen in de periode 01-08-2023 en 1-11-2023.

JW323 berichten met het voormalig tarief over de maanden januari t/m juni ontvangen wij graag uiterlijk 25-07-2023.

JW323 berichten die na 25-07-2023 worden ontvangen dient het gewijzigde tarief te bevatten en zullen worden verwerkt vanaf 01-08-2023. Berichten die na 25-07-2023 worden ontvangen met het oude tarief zullen worden afgekeurd.

Het verwerken van de correcties zal binnen de backoffices van de gemeenten enige verwerkingstijd kosten. Zij zullen deze hoeveelheid aan berichten wellicht niet allemaal binnen de gestelde termijnen kunnen afhandelen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voor de juiste tarieven verwijzen wij u naar de tarievenlijst op onze website.