Zorgmakelaar aan de slag in West-Brabant West


“Als het binnen het stelsel onvoldoende lukt om tijdig passende jeugdhulp te vinden”

Op 1 februari 2023 is een zorgmakelaar gestart in West-Brabant West. Deze tijdelijke rol is nodig in situaties waarbij het niet goed lukt om tijdig passende jeugdhulp te vinden binnen het jeugdhulpstelsel.

De zorgmakelaar stroomlijnt de processen om tot passende jeugdhulp te komen. En trekt situaties vlot waarbij het nodig is om tot passende jeugdhulp te komen. De zorgmakelaar neemt niet de verantwoordelijkheid over van de professionals, maar zorgt ervoor dat gezamenlijk, vanuit de juiste rollen en processen, passende jeugdhulp wordt georganiseerd. De zorgmakelaar is beschikbaar voor medewerkers van de lokale toegangen bij de gemeenten, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders en heeft een verbindende rol tussen al deze partijen. De zorgmakelaar blijft de regievoerder -op de achtergrond- ondersteunen totdat de passende jeugdhulp georganiseerd is. Zij werkt nauw samen met onder andere de plaatsingscoördinator binnen Jeugdbescherming Brabant en zorgaanbieders.

Renate Koijen van Jeugdbescherming Brabant: “Een zorgmakelaar kan ons helpen bij het inzetten van passende zorg. Als een maatregel nodig wordt geacht door de rechter,  is snel handelen van belang. Een zorgmakelaar heeft zicht op het zorglandschap en lijntjes met de spelers in het veld. Zij kan de jeugdbeschermer ondersteunen in dit soms lastige proces met veel betrokkenen. Samen weten we meer!”

Veel ervaring met jeugdhulp

De rol van zorgmakelaar wordt vervuld door Shantie Harinandansingh. Zij kent de wereld van jeugdhulp als geen ander. Sinds 1 april 2022 is zij voorzitter van het Regionaal Expert Team. De afgelopen dertien jaar heeft zij diverse functies gehad binnen verschillende organisaties zoals Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Leger des Heils Jeugdbescherming, Veilig Thuis en diverse gemeenten in Rotterdam en Zeeland. Zij kent het uitvoerende werk en de processen binnen het jeugdhulpstelsel goed en neemt deze kennis en ervaring mee in de uitvoering van haar nieuwe rol als zorgmakelaar. Voor meer informatie is zij te bereiken via zorgmakelaar@zi2t.nl.