Leersessies: wij zoeken jouw input!


Sinds vorig jaar organiseert het Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN) en de Regionaal Expertteam (RET) leersessies om gezamenlijk te leren van casuïstiek in de jeugdhulpregio Noord-Brabant en Zeeland. In onze regio werken Shantie Harinandansingh (zorgmakelaar en coördinator RET) en Renate Koijen (gespreksleider BEN) sinds een half jaar met veel enthousiasme samen aan het project.

De leersessies

In een leersessie brengen we betrokken professionals vanuit verschillende achtergronden en functies samen om gezamenlijk belangrijke successen en knelpunten te identificeren. We onderzoeken in de leersessies complexe zorgvragen waarbij de inzet van zorg om één of andere reden te lang heeft geduurd. Hieruit formuleren we leer- en verbeterpunten die vervolgens worden gedeeld met alle deelnemers, het Zorg, Inkoop en Informatie Team (ZIIT) en met het RET en BEN.

De teller staat inmiddels op 11 leersessies in de regio, waar circa 80 professionals aan hebben deelgenomen en een professionaliseringsslag konden maken. Op dit moment zijn veel (zorg)professionals betrokken, maar binnenkort gaan we ook met de jeugdigen en ouders om tafel om te leren van hun ervaringen.

Deel je ervaring met ons

Heb jij recent een inspirerende casus gehad, met successen óf juist met knelpunten, waarover je graag je ervaringen wilt delen? Stuur ons een mailtje, een appje of laat de telefoon rinkelen. Dan kijken we samen met jou of het onderwerp passend is binnen de leersessies. We horen graag van je!

Shantie 06-28648938
Renate 06-53482914

retwbw@roosendaal.nl