Leerplein Jeugd


Samen verder met geleerde lessen

In regio West-Brabant West worden onder leiding van het Regionaal Expert Team (RET) leersessies gehouden. Samen met het Bovenregionaal Expert Netwerk (BEN). Doel: samen leren van (moeilijke) casussen. Vanuit verschillende perspectieven, open onderzoek, gericht op leervraag met concrete uitkomsten. Samen reflecteren in veilige omgeving.

Logo Leerplein Jeugd
Leersessies

Deelnemen aan een leersessie

Wil jij deelnemen aan een leersessie. In onderstaande folder lees je hoe je jezelf kunt aanmelden.

Leersessie organiseren

Ben je betrokken bij een situatie waarbij een leersessie waardevol kan zijn? Dan kun je contact met ons opnemen. Hoe je dat doet. Zie je in onderstaande folder.

Leerervaringen

Geleerde lessen in de praktijk brengen. Lees hier hoe we dat doen.

NB: Casuïstiek is geanonimiseerd en niet terug te leiden tot specifieke gezinnen.