Werkbezoek Minister Weerwind


Maandag 22 januari 2024 bracht demissionair minister Franc Weerwind een werkbezoek aan de proeftuin Kind- en Gezinsbescherming in Jeugdhulpregio West-Brabant West. Het bezoek stond in het teken van verbinding maken.

Verbinding maken en houden met een gezin in onveiligheid is nodig om structureel resultaat te kunnen behalen. Maar hoe doe je dat als je scherp moet zijn op onveiligheid? Aan de hand van een casus werd inzicht gegeven in de wijze waarop het gebruik van de veiligheidskaart, ons middel om met het gezin en als (veiligheids)partners onderling met elkaar te communiceren, leidt tot meer transparantie en bewustwording in het handelen van professionals. Interessante gesprekken ontstonden over hoe mooi en tegelijkertijd ingewikkeld het werk is dat deze professionals doen. Hoe bouw je een goede relatie op met het gezin en bewaak je tegelijkertijd de veiligheid van alle gezinsleden? Hoe gaan we samen verantwoordelijkheid dragen als professionals, maar ook samen met het gezin? Processen van de verschillende organisaties beter op elkaar afstemmen zorgt ervoor dat professionals meer ruimte krijgen om daadwerkelijk samen deze gezinnen te ondersteunen.

Project Proeftuin

De professionals die deel hebben genomen aan het basisteam hebben het bezoek van de minister als waardevol ervaren. De manager basisteams Anja Ruger vertelt: “In de voorbereiding hebben we met elkaar besproken wat we graag wilden vertellen over het werken met de gezinnen vanuit het basisteam in de Proeftuin. Het werkbezoek heeft laten zien dat het echt om de professional ging en hoe zij het dagelijkse werk ervaren. De minister heeft de professionals het gevoel gegeven dat er naar hen werd geluisterd en zij serieus werden genomen.”

Jeugdprofessional Glenn had de eer om samen met de minister een duo te vormen bij het werkbezoek: “Het was fijn om de minister mee te nemen in de alledaagse (complexe) casuïstiek waar wij in de keten tijdens het werken met gezinnen mee te maken hebben. In gesprek met de minister is er gesproken over de helpende factoren in de samenwerking met ouders bijvoorbeeld; transparant zijn naar ouders. Ook is er gesproken over uitdagingen die daarbij komen kijken. Het gaf de minister inzicht in de uitdagingen waar hulpverleners in de keten dagelijks mee geconfronteerd worden. Tijdens de casusbespreking hebben we ook stil gestaan bij wat de onveiligheid in de (voorbeeld)casus was, alsook wat het moeilijk maakte om het veilig te houden. Kortom het was prettig om met de minister van gedachten te wisselen over de ethische dillema’s en de alledaagse praktijk".

Workshop veiligheidskaart

Ook de voorzitter van de veiligheidsteams uit zich positief over het werkbezoek. Michelle Polderman: “Het bezoek gaf ons de gelegenheid om inzicht te geven in de werkwijze van het veiligheidsteam. De aanwezigen zijn actief aan de slag te gaan met het invullen van de veiligheidskaart. Ze werden hierbij ondersteund door de deelnemers van het Veiligheidsteam. Het was mooi om te zien welke vragen dit opriep en op sommige punten de inhoudelijke discussie te volgen die ontstond. De minister heeft hierdoor zelf kunnen ervaren wat er van een professional wordt verwacht met het invullen van de veiligheidskaart. Het was een mooi moment om te laten zien welke ontwikkeling we met elkaar hebben gemaakt de afgelopen jaren”.

Ondanks dat de minister nu demissionair is, gaf hij aan zijn missie voort te zetten. Het is belangrijk om verder te gaan met de ontwikkelingen die we zijn gestart. Zijn oproep was dit te blijven doen en ons als proeftuin te blijven inzetten voor dit mooie werk.