Balans: kwaliteit en keuzevrijheid


Keuzevrijheid is een groot goed in ons stelsel. Als regio hebben we een inkoopsysteem waarbij het aantal aanbieders dat kan deelnemen in beginsel onbeperkt is, mits voldaan wordt aan de kwaliteitsnormen. Binnen dit brede aanbod wordt het zorggebruik dan vooral bepaald door de keuze die ouders en jeugdigen maken, samen met de jeugdprofessionals. De keuzevrijheid is dus groot, maar moet door kwaliteit van aanbod in balans gehouden worden.

Niet elke organisatie die een contract heeft wordt daarbij evenveel ingezet. We willen dat de kwaliteit van aanbieders ook een rol gaat spelen door de ervaringen van ouders en jeugdigen in beeld te brengen. Het bewaken van de balans tussen keuzevrijheid en kwaliteit is daarom ook een belangrijke taak van de gemeenten.

Jeugdhulpaanbod persoonlijk en dichtbij

Doordat we in ons stelsel werken met veel verschillende en ook kleinere zorgaanbieders lukt het ons vaak om de zorg persoonlijk en dichtbij te organiseren. Dat vinden we belangrijk. Ook het werken met zorgcombinaties in de hoogcomplexe zorg, waarin aanbieders met verschillend expertise samenwerken, helpt in het vinden van de balans tussen kwaliteit en keuzevrijheid. Deze werkwijze willen we dan ook graag verder doorontwikkelen en ook meer verbinden aan de inzet van laagcomplexe zorg. Veel zorgaanbieders betekent ook dat gemeenten veel tijd en energie moeten besteden aan contract- en accountmanagement. Tegelijkertijd willen we dat zoveel mogelijk geld ingezet en besteed wordt aan de directe zorg aan gezinnen. Automatisering van afspraken, gezinsplannen en kwaliteitsmonitoring betekent dat we wel zicht kunnen houden op de kwaliteit van zorg, op een minder tijdrovende wijze. Hier zijn belangrijke stappen in gezet die we verder vormgeven (de kwaliteitsmonitor en pilot bockchain bijvoorbeeld).

De best passende zorg

We maken gebruik van een combinatie van persoonlijk contact én verdere automatisering in het maken en monitoren van afspraken, het toetsen van voortgang en kwaliteit. We streven naar een breed palet van aanbieders, zodat we de best passende zorg zo dichtbij mogelijk kunnen blijven bieden. De samenwerking tussen zorgaanbieders stimuleren we, niet alleen in de hoogcomplexe zorg, maar ook in het laagcomplexe aanbod en met voorliggende voorzieningen. Hierbij spelen monitoring van de ingezette zorg én het persoonlijk contact met ouders en aanbieders een grote rol.

Uitgangspunten:

  • Kwaliteit als prioriteit
  • Sturen vanuit kwaliteit op innovatie
  • Overzichtelijk, maar dekkend zorglandschap
  • Maar ook keuzevrijheid, persoonlijk contact en zorg dichtbij

Ouders:
‘Zet geen zorg in, die niet werkt.’

Jeugdigen:
‘Kleinere organisaties zijn goed in persoonlijk contact en zorg dichtbij’