De menselijke maat


De balans in de bejegening tussen ouders en jeugdigen en professionals lijkt te zijn veranderd. Het functioneren van de jeugdige wordt benaderd als een product, ouders voelen zich consument en de professionals raken verstrikt in de belangen van ouders en gemeenten. De maatschappelijke vraag naar oplossingen en de financiële druk op gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Jeugdhulp is een samenspel waarin de balans gevonden moet worden, maar niet alles opgelost wordt. Zo kunnen ouders en jeugdigen weer verder op weg. Jeugdhulp vult aan en ondersteunt bij wat er nodig is. We redeneren vanuit de behoefte. Daarbij helpt de inrichting van het stelsel, omdat we in WBW werken met gezamenlijk omschreven doelen en het gespreksmodel. Maar de menselijke maat is ook: laagdrempelige zorg, werken met ervaringsdeskundigen en werken aan de relatie tussen de professional en het gezin.

Met vaste gezichten, minder wisselingen en de hulpbehoefte als uitgangspunt willen we de zorg inrichten naar de behoefte van ouders en jeugdigen. jeugdprofessionals moeten voldoende tijd hebben om met de juiste persoonlijke interesse en aandacht het werk te kunnen doen. Dat stelt hen in staat de juiste inschatting te kunnen maken en onder meer veiligheidsrisico’s goed te kunnen beschrijven. Daarmee zorgen we ervoor dat ouders en jeugdigen de zorg en ondersteuning krijgen die het dichtst aansluit bij de achterliggende behoefte. De jeugdprofessional werkt samen met zorgaanbieders, jeugdzorgwerkers, onderwijs, en partners uit andere domeinen om te doen wat nodig is, in het belang van het gezin.

Uitgangspunten:

  • Persoonlijke benadering
  • Redeneren vanuit de behoefte
  • Vaste gezichten

Ouders & jeugdigen:
‘Neem mij serieus, onderschat mij niet en wees nieuwsgierig.’