Regiovisie basis voor doorontwikkeling jeugdhulp 2022-2025


Met ondersteuning van onze partners zijn de kernwaarden, veranderde kaders, ontstane knelpunten en nieuwe inzichten uitgewerkt in een Regiovisie.

Koersvast op weg naar een nieuwe balans

Doel is om ons jeugdhulpstelsel, de werkwijze en de samenwerking door te ontwikkelen en weer in een nieuwe balans te brengen. In december hebben alle gemeenteraden in onze regio de Regiovisie vastgesteld. Daarmee hebben alle negen gemeenten onderschreven dat de Regiovisie jeugdhulp West-Brabant west 2022-2025, koersvast op weg naar een nieuwe balans! de leidraad vormt voor de komende 4 jaar.

In gesprek met ouders en jongeren

In de aanloop naar de Regiovisie hebben we met ouders en jongeren gesproken. Door het delen van hun ervaringen met jeugdhulp leverden zij een belangrijke bijdrage hieraan. Zo bleek ondermeer dat het voor hen best moeilijk is te erkennen dat je (soms) hulp nodig hebt en die vervolgens te aanvaarden. Jeugdhulp is zorgen dat kinderen en ouders weer in hun eigen kracht komen. Professionals werken samen met het gezin, hun netwerk en andere professionals om dit groeiproces te begeleiden. Om steeds opnieuw te bekijken op welk deel de professional alweer los kan laten en het gezin dit zelf kan, eventueel met steun van het sociale netwerk. Jeugdhulp wordt geboden op de eigen bekende veilige plek waar je je thuis voelt en moet van goede kwaliteit zijn. Zodat het moment komt dat je het gelukkig weer (zoveel mogelijk) zelf kan.

Kernwaarden

Op basis van de waardevolle gesprekken met de gezinnen hebben we ondermeer de volgende kernwaarden bepaald:

  • Eigen kracht en eigen leven als continue streven
  • Jeugdhulp is een teamsport
  • Ieder kind verdient een thuis
  • Sturen vanuit kwaliteit

Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 10-11-2022

Meer weten over de Regiovisie?

De Regiovisie kun je hier downloaden als pdf. Of ga naar de themapagina.