Anja Ruger, Manager/coach basisteam proeftuin Toekomstscenario Kind- & Gezinsbescherming “Professionals richten zich écht op het gezin in plaats van allerlei randvoorwaarden”


Voordat Anja Ruger officieel startte in haar tijdelijke nieuwe rol voor regio West-Brabant West, heeft zij al anderhalf jaar meegewerkt aan de voorbereidingen voor de proeftuin. Dit deed zij vanuit haar functie als jeugdbeschermer en als vervangend manager bij Jeugdbescherming Brabant waar zij sinds 2017 werkzaam is. In totaal is ze al 15 jaar werkzaam als jeugdbeschermer. Haar ervaringen met jeugdhulp in de praktijk vormen een mooie basis om haar werk als manager/coach in het basisteam proeftuin Toekomstscenario Kind- & Gezinsbescherming goed te kunnen doen. Ook werkt zij nog deels als jeugdbeschermer. Zij geeft een inkijkje wat deze rol betekent voor de proeftuin in het Basisteam.

Wat doe je als Manager/coach basisteam?

“Als manager/coach vind ik het belangrijk om er te zijn voor het Basisteam, waarin professionals van verschillende organisaties deelnemen, zoals jeugdhulp, jeugdbescherming en volwassen zorg. Een fijne verbinding onderling vind ik belangrijk. Dan merkt een gezin dat er goed samengewerkt wordt. In onze wekelijkse bijeenkomst als Basisteam geef ik professionals niet alleen ruimte voor hun ervaringen met de gezinnen en wat zij belangrijk vinden voor de proeftuin. Ik vraag ook hoe het met hen persoonlijk gaat. Ik zorg ervoor dat zij zich echt kunnen richten op het gezin in plaats van allerlei randvoorwaarden. Zo geven we invulling aan het begrip innoveren in de proeftuin. We hebben bijvoorbeeld een werkboek voor gezinnen ontwikkeld. Hierin staat informatie voor het gezin, de afspraken en waar we graag naar toe willen werken samen met het gezin. Ook heb ik met regelmaat contact met de netwerkpartners zodat betrokkenen kunnen zien hoe de proeftuin zich ontwikkelt en welk beleid we in de toekomst gaan hanteren.”

Welke uitdagingen zie je?

“Het vasthouden van de nieuwe werkwijze is één van de uitdagingen. De tijd die we nu nemen voor gezinnen met verdiepende vragen geeft ons veel informatie over hun wensen en behoeften. We hopen dat die tijd ook in de toekomst nog steeds beschikbaar is. Ook kritisch kijken naar ons eigen handelen als professional is een uitdaging. Durf te kijken naar de vraag ‘wie ben ik in het gezin waar ik mee aan het werk ben’ en ‘wat doe ik nu anders dan in mijn huidige werk’, zodat je als professional echt weet waarmee een gezin geholpen is. Ook hebben we te maken met druk, meningen, wensen en behoeften vanuit de politiek. Ik ervaar gelukkig veel ruimte en vrijheid vanuit het Zorg Informatie & Inkoop Team. Kinderen die te maken krijgen met jeugdhulp en/of jeugdbescherming moeten écht gezien worden. In de proeftuin werken we aan een wezenlijke verandering.”

Wat is jouw persoonlijke drijfveer te werken binnen jeugdhulp?

“Ik heb al veel gezinnen begeleid in het gedwongen kader, allemaal hebben ze een eigen verhaal. Het was (en is) een frustratie dat hulp niet altijd beschikbaar is, of dat je niet datgene kan doen wat het gezin nodig heeft. Ik vind niet dat het altijd aan het systeem ligt. We maken zelf het systeem dus kunnen we ook echt zelf iets veranderen. Ik heb een sterk ‘roeien met de riemen die we hebben’ gevoel en daar wilde ik jaren geleden al vanaf. Ik vind het leuker en prettiger om het te hebben over hoe we de professional sterker kunnen maken in zijn/haar eigen expertise. Met elkaar samenwerken voor het gezin in plaats van naast elkaar. Het out-of-the-box denken past hierbij. Het is fijn dat we binnen de proeftuin een manier van werken kunnen ontwikkelen zodat professionals met de kennis en kunde die zij al hebben, tijd hebben voor het gezin. Ik wil dat het gezin, hoe moeilijk de problemen ook zijn, de mogelijkheid krijgt om ook kansen te benutten. Hen meenemen in het idee dat voor alles een oplossing is en tegelijkertijd duidelijk en transparant zijn over als er iets niet kan of gaat lukken.”