Inkoop jeugdhulp succesvol afgerond


Op 1 juli zijn de nieuwe contracten met jeugdhulpaanbieders in West-Brabant West ingegaan. Het gaat hierbij om jeugdhulp Laagcomplex, Hoogcomplex en Gezinsvervangende Woonvormen. De intensieve inkoopperiode volgens de Open House-methodiek is hiermee succesvol afgerond.

Aanbieders konden door middel van deze procedure toetreden als zij voldoen aan vooraf vastgestelde eisen. Hierdoor kunnen gemeenten in onze regio een beroep blijven doen op een mooi, breed en dekkend zorglandschap.

Kwaliteit toetsen tijdens 125 verificatiegesprekken

Voor deze inkoopprocedure zijn in totaal 125 verificatiegesprekken gevoerd met de diverse jeugdhulpaanbieders, waarin enerzijds de aangeleverde bewijsstukken aan de orde komen en anderzijds ook nader wordt kennisgemaakt met de jeugdhulpaanbieders en natuurlijk de mensen achter de organisatie.

De beleidsadviseurs en inkoop-en contractmanagers die verificatiegesprekken namens onze regio hebben gevoerd hebben deze gesprekken als erg waardevol en prettig ervaren, maar ook de jeugdhulpaanbieders zelf zijn hierover enthousiast. Zo ook MOEV en Stichting Klaver4:

“Wij als MOEV ervaren de samenwerking met WBW als constructief en prettig. Binnen de vorige overeenkomst hebben wij dit al ervaren, maar zo was dit ook bij de nieuwe aanbesteding het geval. Daarin hadden wij wat vragen en werd er op een duidelijke en fijne manier meegedacht met ons als jeugdhulpaanbieder. Na het aanleveren van alle gevraagde documenten werden wij uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit gesprek hebben wij als MOEV positief ervaren, het voelde gelijkwaardig, open, betrokken en positief kritisch; precies zoals het moet zijn, wat ons betreft”.

Stichting Klaver4 zorg en welzijn mag inmiddels al 16 jaar zorg leveren in de regio West-Brabant West. “Sinds de transitie hebben we al meerdere aanbestedingen bij het Zi2t doorlopen. Het is voor ons belangrijk om altijd de verbinding op te zoeken. We hebben een gezamenlijke opdracht om het zorglandschap te voorzien van de juiste zorg. Naast het aanleveren van de juiste documenten hebben we tevens een verificatiegesprek gevoerd met het Zi2t. Wij waarderen de open communicatie en de nauwkeurige check op de kwaliteitseisen. Het is fijn om, naast een documentencheck, het gesprek aan te gaan over de kracht van de organisatie en waar je trots op bent. De tijd was natuurlijk zo om, want over Klaver4 kunnen wij gerust uren vertellen.”

Tot slot delen we ook nog graag de bevindingen van de in juni gestarte Inkoop- en Contractmanager Jasper van Overveld.

“De verificatiegesprekken zijn ontzettend interessant. Ondanks het feit dat jeugdhulpaanbieders in het brede landschap verschillende dienstverlening bieden, is het mooi te zien dat iedere aanbieder zo gepassioneerd is over hetgeen zij doen. Dat levert boeiende invalshoeken en belangrijke discussies over de jeugdhulp op. Tegelijkertijd is het goed te zien dat er duidelijke eisen worden gesteld aan het veld en dat je via dergelijke gesprekken kunt werken aan partnerschap. We moeten het immers samen doen!”

Feiten en cijfers inkooptraject

  • 125 verificatiegesprekken
  • 3 nieuwe jeugdhulpaanbieders
  • 30 jeugdhulpaanbieders, die tot 1 juli 2023 gecontracteerd waren, hebben geen nieuw verzoek tot toelating gedaan
  • 10 Jeugdhulpaanbieders zijn niet door de verificatie heen gekomen en voldoen (vooralsnog) niet
  • Contracten worden voor onbepaalde tijd aangegaan
  • Landelijke contractstandaarden worden gevolgd
  • Aantal jeugdhulpaanbieders Hoogcomplex van 6 naar 4
  • Aantal jeugdhulpaanbieders Laagcomplex van 127 naar 95