Nieuwsbrief Jeugdhulpregio West-Brabant West juni 2024


Grip op verandering

De jeugdhulp staat op dit moment continue in de belangstelling, veelal over wat niet goed gaat. Kwetsbare kinderen komen nog steeds in de knel en kinderen zonder jeugdhulpvraag komen terecht in de jeugdhulp.

Veel van de knelpunten in de jeugdhulp hebben we met elkaar in beeld, maar het lukt nog onvoldoende om hierop het juiste antwoord te vinden. Hierin is onze regio geen uitzondering. We houden vast aan onze koers, maar gaan de dialoog aan waar ontwikkeling nodig of gewenst is, op zoek naar het antwoord. Dynamisch balanceren en tegelijkertijd in onze kracht blijven om juíst van hieruit een gesprek aan te gaan, keuzes te maken en doelgericht te handelen. We geloven in positiviteit en het denken in mogelijkheden, wij geloven in grip krijgen op verandering.

Afgelopen 5 april is tijdens een brede bijeenkomst met zorgaanbieders, partners en gemeenten een eerste aftrap gegeven. Nieuwsgierig naar de aanpak? In deze nieuwsbrief vindt je een recap van onze bijeenkomst. Daarnaast zullen we je de komende periode via onze website, LinkedIn pagina en onze nieuwsbrief op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Naast het traject Grip Op Verandering, nemen we jullie in deze nieuwsbrief weer mee in een aantal mooie ontwikkelingen. Zo hebben weweer een stap gemaakt in onze doorontwikkelingvoor de account- en reviewgesprekken en zoeken we jouw stem voor Villa Pinedo. Lees je mee?

Naast onze kwartaalnieuwsbrief is er regelmatig nieuws te vinden op onze website of op onze LinkedIn pagina. De volgende nieuwsbrief ligt 2 september weer op je digitale deurmat.

Een fijne zomer gewenst!

Warme groet,

PatrickRos nieuwsbrief

Patrick Ros
Manager Zorg Informatie & Inkoop Team

Account- en reviewgesprekken 2024

Dit voorjaar hebben de accountgesprekken hoogcomplex en reviewgesprekken met gemeenten weer plaatsgevonden. Voor de tweede keer in een nieuw jasje, een jasje dat steeds beter past.

Expeditie Normaliseren: maar, wat is nou normaal?

Doe nou eens normaal! Hoe vaak zeg jij, je buurvrouw of je (schoon)moeder dat op een dag? En wat wordt er dan eigenlijk mee bedoeld? Vorig jaar rond deze tijd zijn we gestart met onze zoektocht naar normaliseren. Wat is dat nou eigenlijk, 'normaal'? Wat verstaan we daaronder? En is dat dan voor iedereen hetzelfde?

Op zoek naar een nieuw kleurenpalet

Op 5 april gingen de negen gemeenten en een aantal partners uit het veld (zorg, onderwijs, welzijn en veiligheid) samen met elkaar in gesprek over zorgvraagstukken in de regio. Het Team Aanpak Wachttijden,  onderdeel van het landelijke Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ), ondersteunt onze regio en nam onze professionals mee in de systeemaanpak bij complexe vraagstukken in het sociaal domein.

Lucht je hart, leeg je hoofd: geef jouw input voor Stichting Villa Pinedo

Sinds 2023 biedt onze jeugdhulpregio de online ondersteuning van Villa Pinedo aan. De huidige overeenkomst met Villa Pinedo loopt eind 2024 af. Deze zomer gaan we de inzet van Villa Pinedo in onze regio evalueren en daarvoor zoeken we jouw stem. Het is voor ons heel  waardevol als je je input met ons deelt.

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio West-Brabant West.
Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: info@zi2t.nl.
Zorg Informatie & Inkoop Team, Stadserf 1, 4701 NK, Roosendaal
Gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert