Nieuwsflits Normaliseren 7 april 2023


7 april 2023

De afgelopen jaren zien we het beroep op jeugdhulp stijgen. Inmiddels heeft 1 op de 7 kinderen een vorm van jeugdhulp. Ook zien we dat de meest kwetsbare jeugdigen lang moeten wachten op passende zorg. Professionals hebben het drukker dan ooit. De balans is zoek. Hoe houden we de jeugdhulp beschikbaar, betaalbaar en best passend?

Voor de periode 2022 – 2025 is de regiovisie jeugdhulp West-Brabant West: "Koersvast, op weg naar de nieuwe balans" vastgesteld. De visie is destijds ook samen met partners, ouders en jeugdigen opgesteld. Unaniem bleek het thema normaliseren door de betrokken een uitgangspunt te zijn voor verdere doorontwikkeling. In 2023 gaan we samen verkennen wat we in de regio onder normaliseren verstaan en hoe we daar invulling aan geven.
Samen gaan we op expeditie. Met ouders en jeugdigen, partners en professionals geven we invulling aan het begrip normaliseren en bepalen we wat er nodig is om balans terug te krijgen in de jeugdhulp.

Inspirerende voorverkenning met lokale aanstuurders en beleidsadviseurs

Tijdens de startbijeenkomst in West-Brabant West over normaliseren kwam naar voren dat ‘gewoon doen’ het beste de lading dekt.

Expeditie Normaliseren, gewoon samen doen gaat van start

Na de eerste fase van voorbereiden en voorverkennen gaan we de komende periode op Expeditie met verkenningssessies voor partners, professionals, ouders en jeugdigen. Het Expeditieteam staat klaar om aan de slag te gaan om in de zomer van 2023 te komen tot een visie op normaliseren voor de regio WBW. Tijdens de eerste drie verkenningssessies staan de deuren open voor alle professionals binnen het jeugdveld in onze regio: jeugdhulpaanbieders, onderwijs, kinderopvang, welzijnswerk/jongerenwerk, JGZ, huisartsen en onze negen aangesloten gemeenten.

Maak kennis met het Expeditieteam

Het Expeditieteam is de drijvende kracht van de Expeditie normaliseren, gewoon samen doen! Leden van dit team werken bij de aangesloten gemeenten of het Zorg Informatie & Inkoop Team (Zi2T) van jeugdhulpregio West-Brabant West. Wil je met meer weten over wat hen beweegt zich volop in te zetten voor deze expeditie?

De komende tijd werken we aan de volgende stappen:

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio West-Brabant West.

Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: normaliseren@zi2t.nl.