Proeftuin Toekomstscenario, waar staan we nu in West-Brabant West?


De proeftuin Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming in West-Brabant West loopt al enige tijd. Binnen onze proeftuin zijn wij aan het ontwikkelen en experimenteren om de jeugdhulp aan jeugdigen, die in een onveilige opvoedsituatie opgroeien, te verbeteren. Tijd voor update van waar we nu staan met onze ontwikkelingen.

Veiligheidsteams

De veiligheidsteams zijn een samenwerking tussen alle betrokken netwerkpartners veiligheid; Wijkteams, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen. De casusbespreking in het veiligheidsteam heeft als doel om een gezamenlijk een visie te vormen over de ernst van de onveiligheid en over de juiste ondersteuning voor het gezin om de onveiligheid op te lossen. We stuurden in de afgelopen maanden steeds steviger op het proces, waarbij de veiligheidskaart essentieel is. De veiligheidskaart is het middel om het gesprek met het gezin aan te gaan en hen transparant mee te nemen en de stappen die we nemen. Een scherpere gedragen visie op de onveiligheid en een transparante werkwijze zijn de doelen die we nastreven.

Basisteam

Naast de bestaande veiligheidsteams hebben we dit jaar ook het Basisteam. In het basisteam worden 10 gezinnen op een andere manier, meer vanuit het netwerk gezamenlijk, ondersteund. In het basisteam beproeven we een vernieuwde manier van werken. De basis is een gezamenlijke doorlopen verklarende analyse van alle betrokken gezinsleden en een vast duo van professionals. Na de analyse volgt een plan van aanpak over de in te zetten ondersteuning bij alle gezinsleden, dus niet alleen de jeugdige, maar bijvoorbeeld ook de ouders en eventueel broertjes/zusjes.

Wat doen we nu anders?

Door in te zetten op de verklarende analyse, nemen we meer de tijd om op te halen wat nu daadwerkelijk ertoe doet voor het gezin. We investeren in de relatie bij alle gezinsleden om te snappen wat er achter de onveiligheid zit. Door steeds als duo te werken, hopen we die brede blik te houden en continuïteit voor het gezin te bieden in de ondersteuning. De betrokken professionals zijn enthousiast, worden gestimuleerd om te vertragen en voelen ook de mogelijkheid om te vertragen. Eerst die brede blik, daarna pas handelen.

Eén regionale werkwijze in 2024

De input van beide manieren van werken is de basis om nu aan de slag te gaan met de beweging. We gaan nu van de beste elementen van beide ontwikkelingen, één werkwijze voor de regio ontwikkelen, die we in 2024 implementeren. Daarbij kijken we ook naar de ontwikkelingen in het programma Toekomstscenario West Brabant. Hiervoor is programmamanager Marieke Blanken aangetrokken. Zij heeft de opdracht om de gemeenten en netwerkpartners klaar te maken voor het Toekomstscenario, waarbij straks Sterke Lokale (wijk)teams moeten staan die zelf veiligheidscasuïstiek kunnen ondersteunen. En een regionaal Veiligheidsteam, waarin de functies van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen, worden geborgd.

Deze zomer werken we aan de doorontwikkeling voor West-Brabant West, waarbij we de betrokkenen om input en reflectie zullen vragen. Met als doel in het najaar met elkaar te kunnen beslissen hoe 2024 eruit moet komen te zien, passend bij de ontwikkelingen in het meerjarig programma.