Nieuwsbrief Jeugdhulpregio West-Brabant West maart 2024


‘Geef het een kans, fluisterde het hart’ was de laatste zin van de kerstgroet van de regio. Inmiddels ruilen we de donkere dagen aan het einde van het jaar in voor de lichtere en kleurrijke dagen van het jaar. In het voorjaar komt alles weer tot bloei en groeit alles opnieuw. Als ik denk aan onze jeugdregio en de opgaven, dan voelt het ook alsof we met elkaar weer staan voor een nieuw begin.

Op 21 februari was de startbijeenkomst hervormingsagenda in de LocHal in Tilburg. Samen met gemeenten en een aantal zorgaanbieders hebben we met elkaar gesproken over de opgaven uit de hervormingsagenda. Ieder van ons voelt dat we met elkaar moeten samenwerken om de knelpunten in het zorgland op te lossen. Daarnaast hoor ik ook dat iedereen nog steeds de basisprincipes van de visie - het jeugdbos - omarmt. Alleen zullen we het jeugdbos in de huidige context moeten plaatsen en vanuit daar gezamenlijk onze prioriteiten moeten stellen. De komende tijd gaan we verder met elkaar in gesprek om gezamenlijk een gedragen plan te ontwikkelen.

We nemen jullie in deze nieuwsbrief weer mee in een aantal mooie ontwikkelingen. Als regio geloven we in een goede analyse in de toegang, Jedidja vertelt hierover meer in deze nieuwsbrief. Ook Villa Pinedo heeft een mooie stappen gemaakt omtrent oudertrainingen. Lees je mee?

Naast onze kwartaal nieuwsbrief is er regelmatig nieuws te vinden op onze website of op onze LinkedIn pagina.

Warme groet,

PatrickRos nieuwsbrief

Patrick Ros
Manager Zorg Informatie & Inkoop Team

Werkbezoek Minister Weerwind

Maandag 22 januari 2024 bracht demissionair minister Franc Weerwind een werkbezoek aan de proeftuin Kind- en Gezinsbescherming in Jeugdhulpregio West-Brabant West. Het bezoek stond in het teken van verbinding maken. Verbinding maken en houden met een gezin in onveiligheid is nodig om structureel resultaat te kunnen behalen. Maar hoe doe je dat als je scherp moet zijn op onveiligheid? Aan de hand van een casus werd inzicht gegeven in de wijze waarop het gebruik van de veiligheidskaart, ons middel om met het gezin en als (veiligheids)partners onderling met elkaar te communiceren, leidt tot meer transparantie en bewustwording in het handelen van professionals.

Oudertrainingen Villa Pinedo

Sinds begin dit jaar is de Online Oudertraining van Villa Pinedo gratis beschikbaar voor alle ouders uit de jeugdhulpregio West-Brabant west. Deze training is een prachtige aanvulling op het online ondersteuningsaanbod dat Villa Pinedo reeds in onze regio biedt voor jongeren.

Project Versterken Analyse is van start!

De eerste bouwstenen zijn gelegd! In het najaar van 2023 zijn we in West-Brabant West enthousiast van start gegaan met het project ‘Versterken Analyse Toegang Jeugd’. Een project dat samen met het Expertteam van Spring is opgezet en gefinancierd wordt met middelen vanuit het Bovenregionaal Expertisenetwerk (BEN).

Project Leersessies: wij zoeken jou!

Sinds vorig jaar organiseert het Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN) en de Regionaal Expertteam (RET) leersessies om gezamenlijk te leren van casuïstiek in de jeugdhulpregio Noord-Brabant en Zeeland. In onze regio werken Shantie Harinandansingh (zorgmakelaar en coördinator RET) en Renate Koijen (gespreksleider BEN) sinds een half jaar met veel enthousiasme samen aan het project.

Maak kennis met Ilona

Een nieuwkomer in het Zorg Informatie & Inkoop Team in jeugdhulpregio West-Brabant West! Ilona Boekhout is sinds 1 januari een sterke aanwinst voor het team. Als communicatiemedewerker werpt zij een frisse blik op onze communicatie en brengt zij met haar verhalen mensen in beweging. Als jongste lid - 27 jaar - heeft zij al de nodige ervaring binnen het sociaal domein in het onderwijs opgedaan. Ilona stelt zich graag aan je voor.

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio West-Brabant West.
Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: info@zi2t.nl.
Zorg Informatie & Inkoop Team, Stadserf 1, 4701 NK, Roosendaal
Gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert