Nieuwsflits: Wat doet regio West-Brabant West voor scheidingssituaties?


14 september 2023

Hulp voor kinderen én hun gescheiden ouders

Zo'n 29% van kinderen en jongeren hebben te maken met gescheiden ouders. De jaarlijkse landelijke Dag van de Scheiding op 15 september grijpen we dan ook aan om te delen wat onze gemeenten voor hen doen. Voor kinderen is een scheiding van hun ouders vaak een zeer verdrietig en ingrijpend life event. Maar met de juiste steun uit het eigen netwerk en/of vanuit het voorliggend veld of professionals kunnen de negatieve gevolgen zo veel als mogelijk beperkt worden. Daarom streven we ernaar in jeugdhulpregio West-Brabant West kinderen en ouders in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen, zodat we de instroom in jeugdhulp als gevolg van een scheiding kunnen beperken. Zo zijn we de samenwerking aangegaan met VillaPinedo, bieden we online bijeenkomsten aan voor ouders en organiseert NMO (de holding waaronder SPRNG en MEE vallen) netwerkbijeenkomsten voor professionals. Over deze initiatieven lees je meer in deze nieuwsflits.

Edith Oostvogels

Projectleider Edith Oostvogels

Campagne online steun voor jongeren van Villa Pinedo start op Dag van de Scheiding

“Bied ieder kind van gescheiden ouders een luisterend oor.”

Dat is de insteek van de campagne voor kinderen (en hun ouders) in jeugdhulpregio West-Brabant West op de landelijke Dag van de Scheiding op 15 september. Kinderen en jongeren van 10-23 jaar kunnen terecht bij Stichting Villa Pinedo met vragen als hun ouders uit elkaar zijn of gaan scheiden.

“Als ik hier doorheen kon komen, kun jij het ook”

Je eigen online buddy waarmee je, wanneer je dat wilt, kunt praten over wat je meemaakt tijdens en/of na de scheiding van je ouders. Kinderen en jongeren uit West-Brabant West kunnen sinds kort gratis gebruikmaken van deze service van Villa Pinedo. Doel: met laagdrempelige hulp, die zo veel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren, zorgen dat ze zo weinig mogelijk negatieve gevolgen van de scheiding ervaren. Iris (26) is een van de ruim 400 buddy’s van Villa Pinedo die online klaar staat om te helpen met tips, adviezen of gewoon een luisterend oor. “Ik weet hoe belangrijk steun is. Daarom zet ik me graag in voor andere kinderen, zodat zij een buddy hebben om mee te kunnen praten als ze dat willen.”

Oog voor kinderen dankzij online ouderbijeenkomsten

Als regio vinden wij het heel belangrijk dat ouders oog hebben voor de gevoelens van hun kind, wanneer zij gaan scheiden. Wanneer ouders zich bewust zijn van deze gevoelens, kunnen zij de pijn van de scheiding voor hun kinderen zoveel mogelijk beperken. Het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten biedt iedere maand een online bijeenkomst aan voor ouders, hun familie en naasten en voor professionals.

Brainstormbijeenkomsten voor verbeteren aanpak ‘scheidingen’

Op 22 juni 2023 was de allereerste netwerkbijeenkomst van NMO, gericht op (complexe) scheidingen. Op dinsdag 5 september werd er een vervolg gegeven aan deze bijeenkomst. Vijftig professionals kwamen wederom bij elkaar om te brainstormen over concrete verbeteringen op het gebied van scheidingen.

Scheidingsexperts in de regio

Een scheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Veel ouders in scheiding hebben buiten hulpverlening geen mensen binnen hun netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Terwijl steun vanuit iemand die weet wat je meemaakt heel helpend kan zijn. In de gemeente Etten-Leur starten ze daarom na een periode van voorbereiden met het project ‘Ervaringsdeskundigen Scheidingen’.

Wat vertrouwd was nu ineens anders: brief aan ouders

‘Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen. ‘Wij’ zijn de 86.000 kinderen per jaar die op een dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. Op die dag wordt alles wat vertrouwd was ineens anders.’

Met deze woorden begint de brief, waarmee VillaPinedo zich tot alle ouders richt, die uit elkaar gaan of zijn. Deze open brief is al aan meer dan 250.000 ouders gegeven. Er staat in wat veel kinderen met gescheiden ouders denken en voelen. Kinderen kunnen de brief aan hun eigen ouders geven, de brief kan toegevoegd worden aan het ouderschapsplan of worden voorgelezen tijdens een rechtszaak tussen ouders.

Buddy Stanja heeft deze brief voorgelezen tijdens een bijeenkomst voor professionals in onze regio. Klik hier om deze video te bekijken.

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio West-Brabant West.
Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: info@zi2t.nl.
Zorg Informatie & Inkoop Team, Stadserf 1, 4701 NK, Roosendaal
Gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert