Expeditie Normaliseren, gewoon samen doen!


De afgelopen jaren zien we het beroep op jeugdhulp stijgen. Inmiddels heeft 1 op de 7 kinderen een vorm van jeugdhulp. Ook zien we dat de meest kwetsbare jeugdigen lang moeten wachten op passende zorg. Professionals hebben het drukker dan ooit. De balans is zoek. Hoe houden we de jeugdhulp beschikbaar, betaalbaar en best passend? Voor de periode 2022 – 2025 is de regiovisie jeugdhulp West-Brabant West: “Koersvast, op weg naar de nieuwe balans” vastgesteld. De visie is destijds ook samen met partners, ouders en jeugdigen opgesteld. Unaniem bleek het thema normaliseren door de betrokken een uitgangspunt te zijn voor verdere doorontwikkeling.

Onze uitdaging in 2023 is dat we samen verkennen wat we in de regio onder normaliseren verstaan en hoe we daar invulling aan geven.

We zijn op expeditie. Samen met partners, ouders en jeugdigen geven we invulling aan het begrip normaliseren en bepalen we wat er nodig is om balans terug te krijgen in de jeugdhulp.

De Expeditie route

Ben je benieuwd naar welke stappen wij hebben gezet en nog gaan zetten in deze Expeditie?

Bekijk onze routekaart en onderstaande agenda.

Agenda

Datum en tijd Expeditie activiteit Locatie
Dinsdag 18 april 2023 Verkenningssessie professional Etten-Leur
Dinsdag 16 mei 2023 Verkenningssessie professionals Roosendaal
Dinsdag 30 mei 2023 Verkenningssessie professionals Bergen op Zoom
Dinsdag 27 juni 2023 Jongerensessie Normaliseren Roosendaal
Donderdag 12 oktober 2023 Presentatie en workshop Springdag - Spring Jeugdprofessionals Etten-Leur

Dinsdag 13 november 2023 19:30-21:00 uur

Bijeenkomst ouders en pleegouders jeugdhulp Roosendaal

Het Expeditieteam

Het Expeditieteam is de drijvende kracht van de Expeditie normaliseren, gewoon samen doen! Leden van dit team werken bij de aangesloten gemeenten of het Zorg Informatie & Inkoop Team (Zi2T) van Jeugdhulpregio West-Brabant West.

Wil je met meer weten over wat hen beweegt zich volop in te zetten voor deze expeditie? Lees het in dit artikel.

Expeditieteam groep zoom
Het Expeditieteam