Jeugdhulpaanbieder


Jeugdhulpaanbieder zijn in West-Brabant West.
Op deze pagina vind je meer informatie over de inkoopprocedure(s), administratie en verantwoording.

Voor onze contracten Laagcomplex, Hoogcomplex, Woonzorg en Pleegzorg hanteren we een inkoopprocedure, een Open House toelatingsprocedure (‘open house’). Dit betekent dat alle jeugdhulpaanbieders die zich aanmelden en waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en die voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen, door de deelnemende gemeenten worden toegelaten tot het contract. Jeugdhulpaanbieders kunnen zich aanmelden voor de toelatingsprocedure waarbij de wordt gecontroleerd of de jeugdhulpaanbieder zich kwalificeert voor een raamovereenkomst.

West-Brabant West kent ook andere vormen van inkoop, deze zijn afhankelijk van de vorm van jeugdhulp of komen voort uit een wettelijke verplichting. Enkele vormen van jeugdhulp zijn landelijk geregeld (Landelijk Transitie Arrangement) of bovenregionaal ingekocht (Jeugdbescherming/Jeugdreclassering en Jeugdzorgplus).

Op deze themapagina lees je meer over onze inkoopprocedure(s) en administratieve afspraken.

Uitgelicht

In de open house procedure is het mogelijk om als jeugdhulpaanbieder tussentijds toe te treden voor een raamovereenkomst.

West-Brabant West volgt grotendeels het Standaard Administratieprotocol (SAP) outputgericht. Waar er wordt afgeweken van het protocol is terug te lezen in de oplegger.

Nieuws

Aan de slag