Nieuwsbrief Jeugdhulpregio West-Brabant West 3 november 2023


De jeugd heeft de toekomst! We willen dan ook dat onze jeugd de goede start krijgen die zo belangrijk is. Heel veel professionals zetten zich dagelijks in om hieraan een bijdrage te leveren. Er gebeuren dan ook veel mooie en goede dingen.

Tegelijkertijd zien we in de media met enige regelmaat schrijnende berichten over de jeugdhulp. Situaties waarin het niet goed is gegaan en waarbij hulp niet heeft bijgedragen aan die goede start. Laten we vooral van deze situaties leren en op basis van wat we leren acties ondernemen zodat het in de toekomst beter gaat.

Onze regiovisie en de Hervormingsagenda hebben als doel om een aantal knelpunten structureel op te lossen. Doel is dat het jeugdhulpstelsel zowel inhoudelijk als financieel houdbaar blijft voor de toekomst. De opgave waarvoor we gezamenlijk staan is groot, zowel inhoudelijk als financieel. We streven naar beschikbare, passende en betaalbare jeugdhulp. De komende periode zullen we met elkaar in gesprek gaan over de knelpunten en op welke wijze we de jeugd een goed toekomst perspectief kunnen blijven bieden.

Als regio zetten we tegelijkertijd ook stappen. Een mooie stap is dat we aan de slag gaan met de versterking van de analyse in onze lokale toegangen. Een goede analyse van de vraag leidt tot snellere en passende hulp. Een andere mooie mijlpaal is dat in de regio online buddy's beschikbaar zijn die ondersteuning bieden aan kinderen van gescheiden ouders. Meer hierover lees je in deze nieuwsbrief.

Hartelijke groet,

PatrickRos


Patrick Ros
Manager Zorg Informatie & Inkoop Team

Expeditie normaliseren

Jeugdhulp is er voor de ondersteuning van jeugdigen die dermate knelpunten in hun leven ervaren dat het hun ontwikkeling in de weg zit. En waarbij vaak ook hun ouders wat extra hulp nodig hebben. Maar weten we eigenlijk wel voldoende over hoe zij dat zelf ervaren? Ook Jeugdprofessionals hebben een cruciale rol in het stelsel van West-Brabant West. Met onze bevindingen uit de verkenningssessies onder de arm hebben we getoetst hoe zij hun rol zien in het normaliseren.

Eerste resultaten campagne Villa Pinedo

Afbeelding van een buddy die chat met een jeugdige

Sinds enkele maanden werken Villa Pinedo en de gemeenten van jeugdhulpregio West-Brabant West samen. En met succes! Inmiddels hebben al ruim 33  kinderen uit onze regio zich aangemeld voor het buddy-programma.

Datagedreven werken: wanneer is de zorg echt nodig?

Binnen onze regio hechten we veel waarde aan datagedreven werken om de best passende jeugdhulp te kunnen bieden aan onze jeugdigen. Om dit te realiseren maken we onder andere gebruik van de databases Grip en Kwaliteitsmonitor. In december 2023 lopen de overeenkomsten van beide instrumenten met externe partijen af. Dit vormt een natuurlijk moment om te reflecteren hoe we verder willen met datagedreven werken in de regio.

Kennismaken met Jedidja Trouwborst

Een nieuwkomer in het Zorg Informatie & Inkoop Team in jeugdhulpregio West-Brabant West is Jedidja Trouwborst. Als projectleider richt zij zich op de lokale toegangen van de gemeenten. Daar is een belangrijke taak voor haar weggelegd voor het verbeteren van de analyse in de toegang voor jeugdhulp.

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio West-Brabant West.
Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: info@zi2t.nl.
Zorg Informatie & Inkoop Team, Stadserf 1, 4701 NK, Roosendaal
Gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert