Nieuwsflits proeftuin Kind- en Gezinsbescherming West-Brabant West


September 2023

Écht tijd geven aan een gezin: kans en uitdaging tegelijkertijd

De proeftuin Kind en Gezinsbescherming West-Brabant West (WBW) draait sinds 2022.

Nu, na anderhalf jaar zien we voorzichtig de eerste resultaten. En zijn we bezig met de doorontwikkeling voor de komende periode. De proeftuin WBW heeft in de afgelopen anderhalf jaar o.a. ervaringen opgedaan met elementen die werken. Denk hierbij aan het samenwerken als netwerk vanuit verschillende disciplines en het begeleiden van gezinnen in duo’s.

Met een gezin de verklarende analyse doorlopen blijkt een belangrijk uitgangspunt om samen tot de juiste inzichten te komen. We zijn bezig om een plan voor de proeftuin 2024-2025 te realiseren. Centraal hierin is een stevig lokaal (wijk)team. Een opgave die niet alleen in het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming staat geformuleerd; ook in de hervormingsagenda speelt deze een grote rol. Mooi om beide ontwikkelingen nu al met elkaar te kunnen verbinden in onze jeugdhulpregio.

De proeftuin WBW zal de komende periode onze opgedane kennis als input leveren voor o.a. het regionale programma Toekomstscenario West Brabant (14 gemeenten). Hiermee zijn we met veel enthousiasme met elkaar gestart; in deze nieuwsbrief stelt programmamanager Marieke Blanken zich voor. Lees ook over de ervaringen van de deelnemers in de proeftuin.

De proeftuin heeft ons een belangrijk inzicht gegeven. Het hebben en vooral voelen dat professionals de tijd kunnen nemen voor een gezin is voor iedereen waardevol en tegelijkertijd de grootste uitdaging om te organiseren voor de Toekomst. Het lijkt zo eenvoudig om daarin te investeren, maar in onze wereld waarin systemen, processen en verantwoording zeer belangrijk zijn, maken het complex. Daar is lef voor nodig vanuit alle betrokkenen.

Het is aan ons als managers en bestuurders om deze opgedane kennis in te zetten bij de inrichting voor de toekomst. Samen met onze netwerkpartners, de gemeenten in onze regio en zeker de professionals hebben we een mooie opgave om inwoners in onveiligheid op een goede manier te ondersteunen.

Nu en in de toekomst nog beter!

Rene van Ginderen

Wethouder René van Ginderen - Gemeente Roosendaal

"Mensen voelen zich gewaardeerd door ontschotting bij de Proeftuin”

Voormalig wethouder Twan Zopfi is vanaf het begin van de proeftuin betrokken geweest als wethouder. In onderstaand vertelt hij waarom hij het zo belangrijk vindt dat pilots als de proeftuin plaatsvinden en de meerwaarde van deze werkwijze.

“Eerst aandacht voor veiligheid dan de onderliggende problemen aanpakken”

Marieke Blanken is programmaleider Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de regio West-Brabant. In onderstaand artikel vertelt ze meer over haar opdracht en rol in de proeftuin in onze regio.

Deelnemers over hun ervaringen met de proeftuin

De proeftuin in West-Brabant West is één van de zes landelijke proeftuinen. De proeftuin bestaat uit twee delen; de veiligheidsteams die in de gehele jeugdzorgregio beschikbaar zijn en het basisteam. Professionals van JBB, WSG, Veilig thuis, MEE West-Brabant, een gedragswetenschapper van SPRING en een medewerker volwassenzorg vanuit de GGZ vormen samen het basisteam. Zij werken intensief samen om complexe gezinsproblemen aan te pakken. Graag laten we professionals vanuit de veiligheidsteams en het basisteam aan het woord over hun ervaringen met de proeftuin, waar zij trots op zijn en ook welke uitdagingen nog te overwinnen zijn.

Lees hieronder alle ervaringen:

Meer weten over de proeftuin Kind- en Gezinsbescherming West-Brabant West?

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio West-Brabant West.
Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: info@zi2t.nl.
Zorg Informatie & Inkoop Team, Stadserf 1, 4701 NK, Roosendaal
Gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert