Nieuwsbrief Jeugdhulpregio West-Brabant West 14 april 2023


14 april 2023

Partnerschap: versterken van ons jeugdhulpstelsel doen we samen

“Samen komen is een begin, Samen blijven is vooruitgang, Samenwerken is succes”. Deze quote van Henry Ford komt de laatste tijd bij mij naar boven in de vele ontmoetingen die we met elkaar hebben; zoals de Tour des Jeunes, verificatiegesprekken en diverse overlegtafels met jeugdhulpaanbieders en gemeenten in regio West-Brabant West.

Samenwerken gaat over partnerschap: de basis voor het succes van ons jeugdhulpstelsel. Dit koesteren we en zijn ons ervan bewust dat partnerschap vraagt om elkaar regelmatig te spreken. Niet alleen over de inhoud van ons werk maar ook of juist over de wijze waarop we samenwerken.

In deze periode voeren we in onze regio verificatiegesprekken in het kader van de inkoop. Het is fijn om iedereen te kunnen spreken en te horen waar er kansen zijn of waar we met elkaar knelpunten hebben op te lossen. Het voelt goed om ook in de toekomst met elkaar het stelsel door te ontwikkelen. Zodat jeugd en ouders kunnen blijven vertrouwen op beschikbare, passende en betaalbare jeugdhulp.

In onze regiovisie staan de belangrijkste doorontwikkelingen waarmee we aan de slag zijn. Een volgende stap is dat we op expeditie gaan. Inmiddels is via diverse kanalen de uitnodiging voor de Expeditie Normaliseren, Gewoon samen doen! verstuurd. Deze expeditie draagt bij aan het verder invulling geven van onze doorontwikkelingen. We hopen je tijdens één van de bijeenkomsten te ontmoeten.

Tot slot: veel leesplezier!  En voor vragen over de onderwerpen die in deze nieuwsbrief staan, stuur een bericht naar het Zorg Informatie en Inkoop Team via info@zi2t.nl.

Hartelijke groet,

Patrick Ros
Patrick Ros
Manager Zorg Informatie & Inkoop Team

West-Brabant West kiest opnieuw voor open house voor inkoop jeugdhulp

Voor de contractering niet vrij toegankelijke zorg heeft de regio ook dit keer weer gekozen voor een Open House procedure. In dit artikel leggen we uit waarom.

Constructieve verificatiegesprekken jeugdhulpaanbieders

In de toelatingsprocedure voor de contractering vanaf 1 juli 2023 wordt met alle jeugdhulpaanbieders die zich hebben ingeschreven voor een contract een verificatiegesprek gevoerd.

Ervaren wat de jeugdhulp in de praktijk betekent tijdens Tour des Jeunes

Echt begrijpen en ervaren wat jeugdhulp in de dagelijkse praktijk betekent. Dat doe je niet vanachter je bureau, door een beleidsstuk te lezen of een nieuwsitem op tv te zien. Nee, dan ga je als bestuurder de regio in en praten met de professionals.

Expeditie Normaliseren, gewoon samen doen gaat van start

Werk jij met jeugd in West-Brabant West? Dinsdag 18 april start onze Expeditie Normaliseren, gewoon samen doen!  Tijdens verkenningssessies gaan we elkaar inspireren wat we onder normaliseren verstaan. De verkenning draagt bij aan een gezamenlijke definitie op normaliseren en biedt kaders voor een aanpak.

Ervaringen Regionaal Expert Team (RET) - Martijntje van Diesen

Iedere jeugdhulpregio in Nederland heeft een Regionaal Expert Team (RET). Een plek waar experts bespreken wat nodig is voor de best passende zorg bij een complex probleem. Dit gebeurt samen met ouders en de jongeren zelf. Ook in West-Brabant West is het RET al ruim een jaar actief. Tijd voor een indruk van één van de RET-leden.

Zorgmakelaar aan de slag in West-Brabant West

“Als het binnen het stelsel onvoldoende lukt om tijdig passende jeugdhulp te vinden”

Op 1 februari 2023 is een zorgmakelaar gestart in West-Brabant West. Deze tijdelijke rol is nodig in situaties waarbij het niet goed lukt om tijdig passende jeugdhulp te vinden binnen het jeugdhulpstelsel.

Volgende stap proeftuin West-Brabant West toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming

De positieve resultaten van de integrale aanpak van de veiligheidsteams in West-Brabant West vormden de basis voor een doorstart in 2023. De ministeries van VWS en JenV gaven groen licht om verder te gaan op de ingeslagen weg voor gezinnen met structurele onveiligheid.

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio West-Brabant West.
Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: info@zi2t.nl.
Zorg Informatie & Inkoop Team, Stadserf 1, 4701 NK, Roosendaal
Gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert