Nieuwsbrief Jeugdhulpregio West-Brabant West juli 2023


Hulp aan de jeugd vraagt om verbinding

We willen dat onze jeugd zich onbezorgd ontwikkelt tot zelfstandige volwassenen. Als er zorgen zijn over deze ontwikkeling moeten zij kunnen vertrouwen op passende ondersteuning. Zorgen voor goede jeugdhulp is waar wij ons dagelijks voor inzetten. De zorg, zo ook de jeugdhulp, staat onder druk. Als we willen voorkomen dat het stelsel compleet vastloopt, moeten we meer gaan samenwerken. We zullen ook moeten gaan zien, niet alleen overheid en zorgaanbieders, dat zorg een keten is. Deze keten houdt niet op bij de professionele zorg maar loopt dwars door onze scholen, buurten en huizen heen. Het is een keten van onder andere overheid, zorgprofessionals, ouders en verzorgers, leerkrachten dat ons met elkaar verbindt.

Inmiddels hebben we als regio met de Expeditie normaliseren ruim 160 professionals uit het welzijn, onderwijs en jeugdveld gesproken over het wat normaliseren is en wat dit betekent. In de meet-up hebben we ook geluisterd naar jongeren over wat zij nodig hebben en heeft Rico Verhoeven zijn bijzondere levensverhaal gedeeld met deze jongeren over hoe hij is met tegenslag is omgegaan en hoe hij succesvol is geworden. Door met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren kunnen we voor de noodzakelijke doorontwikkelingen realiseren.

Dat jeugdhulp een teamsport is blijkt ook bij ambulante hulp met spoed. Per 1 juli is in onze regio gestart deze vorm van ondersteuning. Diverse aanbieders werken samen in acute crisissituaties om te zorgen dat gezinnen samen blijven en dat wordt gewerkt aan herstel van veiligheid en het normaliseren van de situatie. Deze ontwikkeling laat zien dat onze partners beseffen dat één partij nooit alles alleen kan oplossen en dat de kracht zit in samenwerking.

Het zijn een aantal voorbeelden die in deze nieuwsbrief aanbod komen en het laat zien dat we volop in ontwikkeling zijn. Op onze website en LinkedIn pagina delen we met regelmaat nieuws uit onze jeugdregio. Als deze artikelen aanleiding geven om met de regio hierover door te praten neem dan gerust contact op. Voor nu wens ik jullie veel leesplezier en een fijne zomer toe!

Hartelijke groet,

Patrick Ros

Patrick Ros
Manager Zorg Informatie & Inkoop Team

Op 1 juli zijn de nieuwe contracten met jeugdhulpaanbieders in West-Brabant West ingegaan. Het gaat hierbij om jeugdhulp Laagcomplex, Hoogcomplex en Gezinsvervangende Woonvormen. De intensieve inkoopperiode volgens de Open House-methodiek is hiermee succesvol afgerond.

Gemeenten in West-Brabant West werken samen met Stichting Villa Pinedo. Dankzij deze samenwerking kunnen kinderen en jongeren met gescheiden ouders (10 t/m 23 jaar) - als ze willen - bij Villa Pinedo terecht voor liefdevolle steun en aandacht. Die wordt gegeven door jongere vrijwilligers (18 t/m 26 jaar) die zelf ook een scheiding hebben meegemaakt. Als een soort broer of zus. Een Buddy, die herkenning, erkenning en steun geeft. Lees er meer over in onderstaand artikel en de nieuwsbrief van Villa Pinedo.

Ruim 150 Jeugdprofessionals, jeugdhulpaanbieders, professionals uit het onderwijs, GI's en beleidsadviseurs namen in het voorjaar van 2023 deel aan de drie verkenningssessies Expeditie Normaliseren, gewoon samen doen! Zij deelden hoe zij als organisatie al bezig zijn met normaliseren, wat zij eronder verstaan en wat er volgens hen nodig is om hiermee aan de slag te gaan in de regio. Vorige maand spraken we ook met jongeren.

Per 1 juli a.s. gaat onder de vlag van Stichting Inzet voor Zorg (SIVZ) ambulante hulp bij Spoed (AHS) van start in de regio West-Brabant West (WBW). AHS is nieuw en wordt gezien als een crisisinterventie waarbij kortdurende ondersteuning wordt geboden aan gezinnen in een crisissituatie. Daarnaast is SIVZ nog steeds de partij die de 5 time-out plaatsen voor onze regio regelt.

Ervaren wat jeugdhulp in de praktijk betekent, vormde de rode draad van een serie bezoeken van bestuurders aan jeugdhulporganisaties in West-Brabant West. Met het gesprek met professionals van de Raad voor de Kinderbescherming op 30 juni 2023 werd de Tour des Jeunes afgerond. Graag bieden wij een inkijkje in deze bezoeken.

Vanaf half oktober 2023 worden de gesprekken met hoogcomplex zorgcombinaties van jeugdhulp weer opgepakt in regio West-Brabant West. In de regio voeren medewerkers van gemeenten en het Zorg Informatie & Inkoop Team (Zi2T) op frequente basis gesprekken met deze jeugdhulpaanbieders. Deze gesprekken zijn opgeschort onder meer vanwege het feit dat de prioriteit de afgelopen tijd lag bij het voeren van verificatiegesprekken met aanbieders voor de nieuwe inkoopronde.

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio West-Brabant West.
Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: info@zi2t.nl.
Zorg Informatie & Inkoop Team, Stadserf 1, 4701 NK, Roosendaal
Gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert