Proeftuin: écht tijd geven aan een gezin: kans en uitdaging tegelijkertijd


Na anderhalf werken met de proeftuin Kind en Gezinsbescherming West-Brabant West (WBW) zijn de eerste resultaten zichtbaar. De proeftuin WBW heeft in de afgelopen anderhalf jaar o.a. ervaringen opgedaan met elementen die werken.

Denk hierbij aan het samenwerken als netwerk vanuit verschillende disciplines en het begeleiden van gezinnen in duo’s. Met een gezin de verklarende analyse doorlopen blijkt een belangrijk uitgangspunt om samen tot de juiste inzichten te komen. We zijn bezig om een plan voor de proeftuin 2024-2025 te realiseren. Centraal hierin is een stevig lokaal (wijk)team. Een opgave die niet alleen in het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming staat geformuleerd; ook in de hervormingsagenda speelt deze een grote rol.

Tijd voor het gezin

De proeftuin heeft een belangrijk inzicht opgeleverd. Het hebben en vooral voelen dat professionals de tijd kunnen nemen voor een gezin is voor iedereen waardevol en tegelijkertijd de grootste uitdaging om te organiseren voor de Toekomst. Het lijkt zo eenvoudig om daarin te investeren, maar in onze wereld waarin systemen, processen en verantwoording zeer belangrijk zijn, maken het complex. Daar is lef voor nodig vanuit alle betrokkenen. De proeftuin WBW zal de komende periode onze opgedane kennis als input leveren voor o.a. het regionale programma Toekomstscenario West Brabant (14 gemeenten). Hiermee zijn we met veel enthousiasme met elkaar gestart.

De proeftuin WBW is één van de zes landelijke proeftuinen. De proeftuin bestaat uit twee delen; de veiligheidsteams die in de gehele jeugdzorgregio beschikbaar zijn en het basisteam. Professionals van JBB, WSG, Veilig thuis, MEE West-Brabant, een gedragswetenschapper van SPRING en een medewerker volwassenzorg vanuit de GGZ vormen samen het basisteam. Zij werken intensief samen om complexe gezinsproblemen aan te pakken.

Meer weten?

Op 5 september verscheen een nieuwsflits over de proeftuin in West-Brabant West. Lees de volgende artikelen waarin de ervaringen met de proeftuin van diverse kanten wordt belicht.

Twan Zopfi: “Mensen voelen zich gewaardeerd door ontschotting bij de Proeftuin”

Marieke Blanken: “Eerst aandacht voor veiligheid dan de onderliggende problemen aanpakken”

Gerianne Wijbrandi: “Proeftuin voorloper op het landelijk programma ‘Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming?”

Lenny van den Hout: “Dapper dat gezinnen aan onze Proeftuin deelnemen”

Jorrit Eijgensteijn: “Samenwerking volwassenhulp en jeugdhulp heel belangrijk”

Judith Kuypers: “Nog te veel landelijke ontwikkelingen gericht op jeugd of volwassenen”

Sylvia Joossen: “Lijntjes zijn nu korter tussen de ketenpartners”

Peter Werrebroeck: “Verklarende analyse landelijk heilige graal?”